TOÀN THỊNH KITCHEN

www.toanthinhkitchen.comwww.toanthinhkitchen.comwww.toanthinhkitchen.com www.toanthinhkitchen.com
Sắp xếp:

LÒ NƯỚNG SỬ DỤNG ĐIỆN

LÒ NƯỚNG SỬ DỤNG ĐIỆN

Mã sp: NCE 2021 T1
Công suất: 20 x GN2 / 1
Các tính năng: 
Nguồn điện: Điện
Công suất tiêu thụ (kW): 61.5
Chiều rộng (mm): 959
Chiều sâu (mm): 1086
Chiều cao (mm): 1912
Phụ kiện: N / A
LÒ NƯỚNG SỬ DỤNG ĐIỆN

LÒ NƯỚNG SỬ DỤNG ĐIỆN

Mã sp: NCE 1021 T1
Công suất: 10 x GN2 / 1
Các tính năng: 
Nguồn điện: Điện
Công suất tiêu thụ (kW): 30,6
Chiều rộng (mm): 846
Độ sâu (mm): 899
Chiều cao (mm): 1167
Phụ kiện: N / A
LÒ NƯỚNG SỬ DỤNG ĐIỆN

LÒ NƯỚNG SỬ DỤNG ĐIỆN

Mã sp: NCE 621 T1
Công suất: 6 x GN2 / 1
Các tính năng: Baking Capacity
Nguồn điện: Điện
Công suất tiêu thụ (kW): 20,6
Chiều rộng (mm): 846
Độ sâu (mm): 899
Chiều cao (mm): 927
Phụ kiện: N / A
LÒ NƯỚNG SỬ DỤNG ĐIỆN

LÒ NƯỚNG SỬ DỤNG ĐIỆN

Mã sp: NCE 2011 T1
Công suất: 20 x GN1 / 1
Các tính năng: Baking Capacity
Nguồn điện: Điện
Công suất tiêu thụ (kW): 36,6
Chiều rộng (mm): 899
Chiều sâu (mm): 886
Chiều cao (mm): 1917
Phụ kiện: N / A
LÒ NƯỚNG DÙNG ĐIỆN

LÒ NƯỚNG DÙNG ĐIỆN

Mã sp: NCE 1011 T1

 

Công suất: 10 x GN1 / 1 Các tính năng: Baking Capacity Nguồn điện: Điện Công suất tiêu thụ (kW): 18.6 Chiều rộng (mm): 796 Độ sâu (mm): 746 Chiều cao (mm): 1167 Phụ kiện: N / A

LÒ NƯỚNG DÙNG ĐIỆN

LÒ NƯỚNG DÙNG ĐIỆN

Mã sp: NCE 611 T1
Công suất: 6 x GN1 / 1
Các tính năng: Baking Capacity
Nguồn điện: Điện
Công suất tiêu thụ (kW): 9.6
Chiều rộng (mm): 796
Độ sâu (mm): 746
Chiều cao (mm): 927
Phụ kiện: N / A
LÒ NƯỚNG SỬ DỤNG ĐIỆN

LÒ NƯỚNG SỬ DỤNG ĐIỆN

Mã sp: NCG 2011 T1
Công suất: 20 x GN1 / 1
Các tính năng: Baking Capacity
Nguồn điện: 
Công suất tiêu thụ (kW): 40
Chiều rộng (mm): 899
Chiều sâu (mm): 886
Chiều cao (mm): 1917
Phụ kiện: N / A
LÒ NƯỚNG DÙNG ĐIỆN

LÒ NƯỚNG DÙNG ĐIỆN

Mã sp: NCG 1011 T1

 

Công suất: 10 x GN1 / 1 Các tính năng: Baking Capacity Nguồn điện:  Công suất tiêu thụ (kW): 20 Chiều rộng (mm): 796 Độ sâu (mm): 746 Chiều cao (mm): 1167 Phụ kiện: N / A

LÒ NƯỚNG DÙNG ĐIỆN

LÒ NƯỚNG DÙNG ĐIỆN

Mã sp: NCG 611 T1
Công suất: 6 x GN1 / 1
Các tính năng: 
Nguồn điện:
Công suất tiêu thụ (kW): 12
Chiều rộng (mm): 796
Độ sâu (mm): 746
Chiều cao (mm): 927
Phụ kiện: N / A
LÒ NƯỚNG SỬ DỤNG ĐIỆN

LÒ NƯỚNG SỬ DỤNG ĐIỆN

Mã sp: NCE 623
Công suất: 4 x GN2 / 3
Các tính năng: 
Nguồn điện: Điện
Công suất tiêu thụ (kW): 9.6
Chiều rộng (mm): 566
Chiều sâu (mm): 585
Chiều cao (mm): 778
Phụ kiện: N / A
LÒ CHIÊN ĐIỆN TỪ

LÒ CHIÊN ĐIỆN TỪ

Mã sp: BOW-202

THÔNG TIN LIÊN HỆ TRỰC TIẾP

Liên hệ: 028629204917

LÒ CHIÊN ĐIỆN TỪ LỚN

LÒ CHIÊN ĐIỆN TỪ LỚN

Mã sp: BOW-161

THÔNG TIN LIÊN HỆ TRỰC TIẾP

Liên hệ: 028629204917

^ Về đầu trang